Dịch vụ khảo sát Địa hình - Địa chất (thí nghiệm)

Ngày đăng 2021-02-27 01:35:49

Dịch vụ khảo sát Địa hình - Địa chất (thí nghiệm)

- Miễn phí lập đề cương nhiệm vụ khảo sát.

- Khảo sát địa hình: tỷ lệ (1/200÷1/2.000): 8 triệu đồng/ha

- Khoan địa chất và thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ bản: 450 ngàn đồng / mét.

Hồ sơ hoàn thành: Báo cáo khảo sát, kết quả thí nghiệm, bản vẽ khảo sát, bàn giao tim mốc đầy đủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

0942.873.883 Duyên.

0774.338.358 Quang.

Email: kinhdoanh@namquoc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuvandautuNamQuoc

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất