LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁC BƯỚC LÀM HỒ SƠ DỰ THẦU:

***Bước 1: ĐỌC KỸ HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT THI CÔNG
Việc đọc để chúng ta nắm rõ được công nghệ thi công mà chủ đầu tư đề ra, phải năm chắc ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT mà hồ sơ mời thầu đề ra, thiếu 1 trong các điều kiện này thì HỒ SƠ DỰ THẦU sẽ bị loại ngay lập tức.

***Bước 2: LÀM Y NGUYÊN CÁC BIỂU MẪU THEO HỒ SƠ DỰ THẦU
Lưu ý không được sót biểu mẫu nào nếu thiếu sót hay là làm sai các biểu mẫu thì HSDT của bạn sẽ bị loại ngay.

***Bước 3: TRÌNH BÀY HỒ SƠ DỰ THẦU
Một HSMT thường có 3 phần: Năng lực (Năng lực dành cho gói thầu và năng lực công ty) + Biện pháp thi công + Giá dự thầu

## PHẦN NĂNG LỰC CÔNG TY
Thì có sẵn các văn bản của công ty các bạn có thể yêu cầu và ráp vào hồ sơ như:
+ Đăng ký kinh doanh (phô tô công chứng) theo quy định không quá 6 tháng
+ Đăng ký mẫu dấu
+ Các hợp đồng tương tự đã thực hiện
+ Báo cáo tài chính có xác nhận cơ quan thuế, hoặc báo cáo tài chính được kiểm toán càng tốt
+ Danh sách cán bộ thực hiện gói thầu dự kiến
+ Tùy theo yêu cầu sẽ có nhiều nội dung cụ thể khác

## PHẦN BIỆN PHÁP THI CÔNG
+ Yêu cầu các bạn đọc HSMT năm rõ các yêu cầu và viết thuyết minh biện pháp thi công , bản vẽ biện pháp thi công, cái này có thể tham khảo các thuyết minh khác và văn điệu của mình mà các bạn phán, không nên bỏ qua các biện pháp của HSMT vì các chủ đầu tư sẽ chấm theo ý, các bạn có thể viết hay nhưng không có ý thì cũng ít điểm. Khi copy bài thì chỉnh sửa nội dung hợp lý tránh trường hợp lấy râu ông này chắp cằm bà kia thì cũng rớt.

## PHẦN GIÁ GÓI THẦU
Đây lại là bước qua trọng vì nó là điều kiện để bạn có thể thắng thầu hay không. Khi các tiêu chí điểm về kỹ thuật đạt thì giá gói thầu sẽ được hội đồng xét thầu căn cứ để đưa ra ý kiến lựa chọn nhà thầu chính vì vậy lập giá gói thầu phải căn cứ mọi yếu tố để làm cho giá hợp lý nhất.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Write a Reply or Comment