THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng là gì?

1. Dự án đầu tư xây dựng .

Dự án đầu tư xây dựng Công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Đìều 52 Luật Xây dựng năm 2014. Lập dự án đầu tư xây dựng

“1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Đìều 52 Luật Xây dựng năm 2014. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.”.

Nhằm đồng hành cùng các chủ đầu tư  phê duyệt thiết kế một cách an toàn và tiết kiệm. Dịch vụ tư vấn thẩm tra thực hiện tư vấn thẩm tra dự án áp dụng cho tất cả các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng…lớn nhỏ trong cả nước đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của dự án.

2.Thẩm tra hồ sơ thiết kế:

Thẩm tra dự án và  thiết kế là một công đoạn rất quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm tra hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế. Thông qua việc kiểm tra để xác định được tính chính xác, sự đồng nhất của các bản vẽ…mục đích để thông báo sớm đến chủ đầu tư hoặc đơn vị thiết kế kịp thời khắc phục sai sót có thể xảy ra. Qua đó tiết kiệm được chi phí đầu tư và làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế. Và quan trọng hơn đó là tiến độ thực hiện dự án sẽ được đảm bảo theo kế hoạch đã đưa ra.

Công tác thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng phải tuân Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nội dung thẩm tra thiết kế bao gồm những nội dung chính như sau:

– Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy

– Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

– Đánh giá mức độ an toàn công trình

– Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;

– Sự hợp lý của việc chọn dây chuyền, thiết bị công nghệ

 3.Thẩm tra dự toán:

Một giai đoạn không thể bỏ qua trong quá trình thực hiện dự án đó là việc kiểm tra tính chính xác về khối lượng và định mức, khối lượng dự toán. Theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Công tác thẩm tra dự toán bao gồm kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán; xác định giá trị dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình; định mức chi phí, đơn giá…

Thẩm tra dự án

Dịch vụ thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, Dịch vụ thẩm tra dự toán, báo giá thi công, thẩm tra dự toán, công nghệ.

Thời gian thực hiện thẩm tra dự án: Tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp của hồ sơ .

Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư bàn giao một bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật thi công và một dự toán thi công chi tiết , sau đó hai bên tiến hành ký hợp đồng thẩm tra.

 

Write a Reply or Comment