Hướng dẫn đăng ký chứng thư số nhà thầu

Ngày đăng 2020-02-26 05:14:43

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU

Đăng ký chứng thư số Nhà thầu là bước đầu tiên Nhà thầu cần thực hiện để có thể sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chứng thư số được cấp sau khi Nhà thầu đăng ký thành công 4 bước trên hệ thống: Bước 1: Đăng ký Nhà thầu; Bước 2: Kiêm tra trạng thái phê duyệt đăng ký; Bước 3: Nhận chứng thư số; Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số. Nhà thầu lưu giữ chứng thư số để đăng nhập và thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống.

Đăng ký chứng thư số 01

Đầu tiên

Đăng ký chứng thư số 02

Tiếp theo

Đăng ký chứng thư số 03

Tiếp theo

1. Sử dụng trình duyệt IE (32-Bit) để truy cập website hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại: muasamcong.mpi.gov.vn

2. Chọn Đăng ký.

3. Chọn Nhà thầu.

4. Chọn Đồng ý với thỏa thuận này.

5. Chọn Tiếp tục.

6. Chọn X để đóng màn hình pop-up.

7. Nhà thầu nhập thông tin về cơ quan.

8. Nhập thông tin lãnh đạo cơ quan/ doanh nghiệp sau đó chọn Thêm mới.

9. Nhập Thông tin ngành nghề sau đó chọn Thêm mới.

10. Nhập thông tin người phụ trách nghiệp vụ Nhà thầu.

11. Chọn Đăng ký Nhà thầu.

12. Chọn OK.

13. Chọn OK.

14. Chọn In đơn xin đăng ký.

Sau khi hoàn thành Bước 1- Đăng ký Nhà thầu, hệ thống gửi thông báo về email của Người phụ trách nghiệp vụ Nhà thầu đã cung cấp ở trên. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo yêu cầu và gửi cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch đầu tư để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông; báo cho Nhà thầu qua email đăng ký.

Nhà thầu có thể kiểm tra trạng thái phê duyệt tại Bước 2 – Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký.

Thanh toán phí đăng ký tham gia hệ thống

Phí đăng ký là 550.000 VND (bao gồm VAT). Có thể nộp theo 3 cách sau:

Cách 1. Thanh toán qua máy POP (Tại Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, phòng 306 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội)

Cách 2. Thanh toán trực tuyến

Cách 3. Chuyển khoản ngân hàng

Để không làm chậm trễ thời gian đăng ký đấu thầu qua mạng, hạn chế các lỗi xẩy ra trong quá trình đăng ký (nhiều nhà thầu đã phải đăng lý lại) dẫn đến không thể tham gia đấu thầu được. Hãy liên hệ với Chúng tôi - Nam Quốc Group để biết thêm thông tin và được tư vấn hướng dẫn cụ thể

công ty cp tư vấn và đầu tư nam quốc

Trụ sở chính: 84/7 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VPĐD: 39 Thái Thị Giữ, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028.35.000.886  -  0942.873.883

Email: Tanlinh@namquoc.vn; Kinhdoanh@namquoc.vn

http://namquoc.vn/