Lập HS Chuẩn Bị Đầu Tư

Ngày đăng 2020-03-31 05:13:17

Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân vẫn đang còn là một vấn đề khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp tư nhân vì chưa nắm được quy trình và thủ tục thực hiện công tác này. Đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư và nộp, xin chủ trương đầu tư. Để giải quyết vấn đề này Nam Quốc sẽ hướng dẫn và cung cấp đến bạn dịch vụ chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân.

 

Quá trình hoàn thiện một dự án đầu tư xây dựng với vốn tư nhân sẽ trải qua 6 giai đoạn chính bao gồm:

 

Bước 1: Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư

Bước 2: Nộp, Xin chủ trương đầu tư

Bước 3: Lập dự án đầu tư – Thiết kế cơ sở

Bước 4: Nộp hồ sơ, xin phê duyệt dự án.

Bước 5: Thiết kế kỹ thuật thi công

Bước 6: Xây dựng công trình.

File hồ sơ chuẩn bị đầu tư mẫu: Download tại đây

Trong bài viết này, Nam Quốc sẽ gửi đến bạn hồ sơ chuẩn bị đầu tư mẫu và giới thiệu chi tiết các bước chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân.

  1. Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư theo các nội dung sau:

1)     Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.

2)     Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư.

3)     Khảo sát hiện trạng địa điểm xây dựng, điều tra thu thập các số liệu địa chất, khí tượng, thủy văn, kinh tế, xã hội….

4)     Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.

5)     Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng.

6)     Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.

7)     Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

8)     Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nếu có).

 

2. Nộp, xin chủ trương đầu tư

      Thành phần hồ sơ xin chủ trương đầu tư:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  3. Báo cáo đầu tư (mục 1)
  4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính
  7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

  • Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Đầu tư xây dựng Bệnh viện tư nhân:

Đầu tư xây dựng Trang trại nông nghiệp:

Mo Hinh Trong Rau Thuy Canh

Đầu tư xây dựng Cảng tư nhân:

Trên đây là hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân, trong bài viết sau Nam Quốc sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết cho mọi người các bước Lập dự án đầu tư – Thiết kế cơ sở, Nộp hồ sơ, xin phê duyệt dự án, Thiết kế kỹ thuật thi công, Xây dựng công trình để hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân.

 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu Tư Nam Quốc tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư xây dựng vốn tư nhân đảm bảo hiệu quả và chất lượng dành cho  các hồ sơ giá trị từ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) trở lên (tùy thuộc vào quy mô dự án đầu tư).

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Email: kinhdoanh@namquoc.vn

Fanpage: https://facebook.com/tuvandautuNamQuoc/

Phone: 0949.083.883 – 0942.873.883

Trụ sở chính: 37 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Văn phòng làm việc: 39 Thái Thị Giữ, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh.