NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA NAM QUỐC.

Lương tâm và Tri thức : Tạo dấu ấn mỗi công trình bằng lương tâm và chất xám của đội ngũ cán bộ tri thức.

Chất lượng và Cải tiến : Không bao giờ thỏa hiệp chất lượng, không ngừng sáng tạo, cải tiến quá trình, rút gọn thời gian, đạt hiệu quả công việc tối ưu.

Đoàn kết và Trách nhiệm: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho sự phát triển của mỗi cá nhân đóng góp vào thành công chung của tập thể.

HỢP TÁC CÙNG NAM QUỐC

Với tiêu chí “ Minh bạch - Tin cậy - Bền vững” NAM QUỐC đã và đang liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, góp phần nuôi dưỡng và hình thành các nguyên tắc kiểm định, tư vấn quản lý dự án xây dựng nghiêm túc, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng

Đoàn kết là sức mạnh... khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời”. Hãy tham gia vào đội ngũ của Nam Quốc, để cùng nhau xây dựng nên những chiến lược tiến xa hơn, bền vững hơn.

NHỮNG CÔNG TRÌNH NỔI BẬT

Công trình của công ty thực hiện trên khắp cả nước luôn là những công trình nổi bật, phức tạp, đòi hỏi công nghệ xây dựng cập nhật nhất hiện nay.

Ngôi nhà Nam Quốc

Nơi cập nhật thông tin công ty đến các thành viên của Nam Quốc làm việc trong văn phòng hay trên các công trường khắp mọi miền nước. “Ngôi nhà Nam Quốc" sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn toàn diện về con người, về sự kiện và về tất cả những hoạt động xã hội cộng đồng của đại gia đình này.