Bệnh viện Đa Khoa Bạch Tuyết

Ngày đăng 2019-10-22 13:15:28

“SỨC KHỎE LÀ YẾU TỐ CHÍNH CỦA CUỘC SỐNG”

Sức khỏe là yếu tố Quyết định sự phát triển của Quốc gia, không có sức khỏe con người không thể tồn tại, mọi tiềm năng sinh lực Quốc gia bị ngưng trệ. Việt Nam sau chiến tranh khốc liệt., hậu quả của nó vẫn còn nặng nề, và tất cả chúng ta phải và đang khắc phục, để xây dựng một xã hội lành mạnh và tiến bộ.

Công cuộc đổi mới những năm qua đã làm cho nền kinh tế đất nước bước đầu được thay đổi và trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Tuy nhiên tình trạng nghèo nàn, lạc hậu vẫn còn đè nặng lên đời sống dân cư, nhất là ở vùng sâu vùng xa và vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.

Trước yêu cầu phát triển và xây dựng một đất nước, trước thực trạng sức khỏe của người dân do tác động hậu quả của chiến tranh, sự ô nhiễm môi trường và thiên tai bão lụt tiếp nối. Chúng tôi, một số người đang hoạt động trong ngành kinh tế xã hội, một số cán bộ về hưu, một số Bác sỹ, Y Dược sỹ, tự nguyện hợp tác cùng nhau, đồng thời kêu gọi từ các tổ chức cá nhân đầu tư hình thành một Bệnh viện cơ bản, có các điều kiện và phương tiện khám bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh tiên tiến, kết hợp hài hòa năng động tinh hoa nền Y học phương Tây hiện đại, góp phần với ngành Y tế địa phương và khu vực trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đặc điểm của Bệnh viện là được chọn lọc phương thức điều trị và kỹ thuật khoa học hiện đại công nghệ thông tin kỹ thuật số phong phú của các nước tiên tiến mà Việt Nam là chủ yếu, cộng với kinh nghiệm của một số nước như : Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, ... ứng dụng trong điều trị, kết hợp với những tiến bộ đó cùng phối hợp điều trị trên vĩ mô khoa học kỹ thuật tân tiến, hiện đại và ứng dụng.

Các cán bộ nhân viên Bệnh viện được tuyển chọn đã tốt nghiệp Bác sĩ, Dược, Y sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin từ các trường đào tạo và được đưa đi tập huấn các lớp chuyên sâu và nâng cao tin thông nghiệp vụ, hết lòng hết sức phục vụ bệnh nhân theo phương châm “Lương y như Từ Mẫu” được trả lương thích đáng để họ tập trung mỗi nỗ lực và tài năng sức lực toàn tâm, toàn ý phục vụ người bệnh.

Về mặt đào tạo và chuyên nghiệp : Các Y bác sĩ sẽ được kết hợp với bác sĩ quốc tế thuộc các chương trình y tế thế giới giúp đỡ, cố vấn trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý khi bệnh viện ra đời và đi vào hoạt động.

Các bác sĩ, Y sĩ, Y dược tá... sẽ được ưu tiên tuyển chọn ở địa phương nơi bệnh viện tọa lạc và tuyển từ các Tỉnh, Thành phố khác, dưới hình thức ký hợp đồng trung gian dài hạn hoặc tuyển thẳng, kể cả thuê mướn Y, Bác sĩ nước Ngoài theo luật lệ hiện hành và các quy định của Bộ y tế Việt Nam.

Bệnh viện có 260 giường đến cũng như có các điều kiện ưu tiên dành cho người dân tộc, cho người nghèo, diện chính sách. Do đó, sự thành lập của Bệnh viện Đa Khoa  BẠCH  TUYẾT  ra đời là rất cần thiết cho tỉnh Bình Phước   nói riêng và các  tỉnh Miền Đông Nam Bộ nói chung.